parker

Avbokningsvillkor -

Resevillkor
§ Resan/arrangemanget betalas till Wind Event senast 14 dagar, enligt faktura, innan avfärd. Vid sen betalning skall kvitto uppvisas vid avresedatumet. Vid överrenskommelse kan resan/arrangemanget betalas i efterskott.

§ Resa som ställs in pga. hårt vädret eller tekniskt fel på båten, ersättes med en ny resa vid ett annat datum. Wind Event ersätter inte annan ekonomisk skada som uppkommer vid inställd resa.

§ Wind Event har en P&I försäkring för samtliga passagerare som gäller som komplement för egen hemförsäkring eller företagsförsäkring vid skada.

§ Wind Event reserverar sig för avvikande upphämtning och hemkomst tider för resan som kan uppstå under oförutsedda händelser. Ekonomisk ersättning utgår ej för detta.

§ Avbokning:
Vid avbokning senare än 14 dagar innan avfärd uttages en avgift på 30 % av resans pris exkl. moms.
Vid avbokning senare än 7 dagar innan avfärd uttages en avgift på 60% av resans pris exkl. moms.
Vid avbokning senare än 3 dagar innan avfärd sker ingen återbetalning av resans fakturerade belopp.

En likvärdig resa kan dock bokas om inom en (1) månad efter avbokningen.

§ Gällande säkerhetsföreskrifter skall meddelas passagerarna innan avfärd av Wind Event personal på båten. Säkerhetsföreskrifterna skall följas av passagerarna, om passagerarna ej följer dessa utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell skada.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytoverall, flytväst, mössa, handskar och skidglasögon. 

Säkerheten Ombord -

För våra passagerares bästa och fartyg, besättning och passagerares säkerhet: förbehåller sig WindEvent rätten att neka passagerare resa.

Exempel då det kan vara skadligt/olämligt att resa är vid graviditet, nackrygg- höft- eller knäbesvär.

Att resa med WindEvent kan vara förenligt med vibrationer och kraftiga stötar.

Det är passagerares ansvar att meddela föraren vid graviditet, nack- rygg- höft- eller knäbesvär.
Det åligger även passagerare att informera föraren om annan relevant information inför resan.

Föraren äger rätten att neka passagerare resa på förekommen anledning. Föraren äger även rätten att neka resa för berusade, påverkade eller hotfulla personer eller personer som av annan anledning bedöms vara en fara för fartyg, besättning eller passagerare.
Varje situation bedöms enskilt och på plats.